השבוייה

סיפורי פולין של ש"י עגנון מכתביו המוקדמים הילכו עלי קסם רב עוד לפני שהכרתי את קובץ סיפוריו של מרטין בובר "האור הגנוז", מבחר מסיפורי חסידים. אבל כשבאתי להדריך, בפעם הראשונה, בקרקוב שבפולין, שאלתי את המדריך הפולני היכן ביתה של אסתר המלכה, המאהבת של קז'ימיר הגדול, מלך פולין.

להמשיך לקרוא השבוייה

מתנה

יום יום, זה חמישים שנה, אני נעור משנת הלילה עם תחושה שקיבלתי קופסת מתנה, שעוד לא פתחתי אותה. מתנה האמורה להגיע בנוסף למתנה –אשתי-שחיה עימי, בנוסף לילדי, בנוסף לדברים שעשיתי בימי חיי. משהו שהוא רק שלי.

להמשיך לקרוא מתנה