פריזאים/ נתן אלתרמן

נאמנותי לנתן אלתרמן, מעבר לכל וויכוח פוליטי, הולכת עימי שנים רבות מאד. הלכתי עם תרגומיו מרוסית ואידיש, הלכתי עם תרגומיו מצרפתית, לא עזבתי את מאמריו, לא זילזלתי מעולם ב"פונדק הרוחות" הנפלא, לא נטשתי את "עיר היונה" במחצית הדרך.

 ולא שכחתי את הפרק הפריזאי שלו.

להמשיך לקרוא פריזאים/ נתן אלתרמן

"קפיצת דרך": צפת, קורדוברו, קארו, אלקבץ,עגנון,ברגר

(לידידי, הסופר אברי הרלינג שסיפוריו הינם "קפיצת דרך" מלאת חסד)

מעשה בזקן אחד , בעיירה קטנה שבפולין, שהייתה לו עז. והייתה שבה אליו ודדיה מלאים בחלב עם טעם גנעדן. ביקש מבנו שילך אחריה כדי לראות היכן היא רועה.והנער תפס בחוט שהיה קשור אליה והלך עימה,דרך מערה ארוכה, "שעה או שעתיים, יום או יומיים", לאן שהובילה אותו , עד שיצאה,ערב ליל שבת, בעיר הקודש צפת שבארץ ישראל.

והנער המופתע פנה לעוברים ושבים, שדיברו בלשון הקודש מסתמא, שעברו לידי פתחה של המערה:

"… היכן אני ומה שם המקום הזה ? אמרו לו , בארץ ישראל אתה וסמוך לצפת אתה.תלה הבחור עיניו למרום ואמר :ברוך המקום ברוך הוא שהביאני לארץ ישראל. נשק עפרה וישב לו תחת העץ….עד שהוא יושב ומתבשם בקדושתה של ארץ ישראל שמע כרוז: "בואו ונצא לקראת שבת המלכה, וראה בני אדם כמלאכים מעוטפים בסודרין לבנים וענפים של הדסים בידיהם וכל הבתים מאירים בנרות הרבה. הבין מדעתו שהגיע ערב שבת עם חשיכה ואין בכדי שיחזור"

להמשיך לקרוא "קפיצת דרך": צפת, קורדוברו, קארו, אלקבץ,עגנון,ברגר