צו קריאה : הציביליזציה היהודית באלפיים השנים הבאות

"עלייתן ושקיעתן של ציביליזציות-לקחים לעם היהודי" מפרי עטו של ד"ר שלום סלומון ואלד והמכון למדיניות העם היהודי עם הקדמה של נשיא המדינה שמעון פרס הוא ספר פסימי עם הצעות אופטימיות.

להמשיך לקרוא צו קריאה : הציביליזציה היהודית באלפיים השנים הבאות