האביב של המהר"ל מפראג

מעגלי השתיקה שמסביב לדמותו של המהר"ל מפראג, רבי יהודה ליווא בן בצלאל, שחי בין השנים 1520 לשנת 1609 , לא יכולים להסתיר את האביב שהפציע מבית מדרשו.

להמשיך לקרוא האביב של המהר"ל מפראג