שמחת פורים

בנדיקטוס דה שפינוזה, הכופר היהודי הנודע שאתר הוותיקן מקדיש לו מקום מכובד אף שמעולם לא המיר דתו חו"ח, מסביר ששמחה באה רק ממקום רוחני ולא ממקום גשמי. מומלץ לכל אחד לקרוא את מאמרו – מאמר על תיקון השכל שתורגם יפה על ידי מורי המנוח, פרופסור נתן שפיגל זצ"ל.

אבל מה לנו שפינוזה הכופר אם יש לנו את הרבי מפיאסצנה שלרגל פורים של שנת התר"צ כתב דרשה לפרשת תצוה על פורים ובה הבהיר כי שמחה הינה רק רוחנית שבה אדם שמח מעל למה שהוא זקוק לו ואז גופו כגופו של אותו ילד, תינוק, ששמח מעבר למה שהוא זקוק וגופו קליל, כי נשמתו עולה והופכת נשמה יתרה . זהו יופיה של השמחה היהודית.

להמשיך לקרוא שמחת פורים

השבוייה

סיפורי פולין של ש"י עגנון מכתביו המוקדמים הילכו עלי קסם רב עוד לפני שהכרתי את קובץ סיפוריו של מרטין בובר "האור הגנוז", מבחר מסיפורי חסידים. אבל כשבאתי להדריך, בפעם הראשונה, בקרקוב שבפולין, שאלתי את המדריך הפולני היכן ביתה של אסתר המלכה, המאהבת של קז'ימיר הגדול, מלך פולין.

להמשיך לקרוא השבוייה